1XY平台高速检测料盘上产品外观瑕疵                            

2、可自由编程不同料盘规格大小                                  

3、自动分析料盘上某个产品不良并标记,可增加不良产品自动夹取功能

4、高速检测,最高检测速度6/秒                                

5、相机象素130万、200万、500万                                

6、可应用于电子配件、手机外壳、手机摄像头等产品检测            

工业相机 机器视觉

自动视觉分检机显示界面


400-0059-906

周一至周五 08:30~17:30

联系电话
邮件咨询
在线地图
QQ客服